Akademia Polskiego Filmu

Akademia Polskiego Filmu to dwuletni kurs historii polskiego kina. Program, składający się z ponad 100 tytułów i rozłożony na cztery semestry, obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Podstawą wyboru filmów były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących w danym okresie i kierunków rozwojowych. W semestrze III pokazane zostaną filmy z lat 1969 - 1982.

Zajęcia składają się z godzinnego wykładu, projekcji filmów oraz, jeżeli to możliwe, spotkania z twórcami. Wykładowcami są najwybitniejsi filmoznawcy z ośrodków akademickich całego kraju.
Przedmiot ogólnouniwersytecki UW – 6 punktów ECTS

Zajecia odbywają się we wtorki o godz. 17:00.

PROGRAM


projekcje w ramach cyklu

05.03.2019, godz 17:00
Sala Stolica
Kobieta z prowincji
Siekierezada
Informacje dodatkowe wykład: dr Rafał Marszałek
    
12.03.2019, godz 17:00
Sala Stolica
Austeria
Kornblumenblau
Informacje techniczne kopie cyfrowe
Informacje dodatkowe wykład: prof. Rafał Syska
    
19.03.2019, godz 17:00
Sala Stolica
Dolina Issy
Korczak
Informacje techniczne kopia cyfrowa/ taśma 35mm
Informacje dodatkowe wykład: prof. Barbara Giza
    
26.03.2019, godz 17:00
Sala Stolica
Weiser
Ucieczka z kina „Wolność"
Informacje techniczne kopia cyfrowa / taśma 35mm
Informacje dodatkowe wykład: prof. Krzysztof Kornacki