Akademia Polskiego Filmu

Akademia Polskiego Filmu to dwuletni kurs historii polskiego kina. Program, składający się z ponad 100 tytułów i rozłożony na cztery semestry, obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Podstawą wyboru filmów były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących w danym okresie i kierunków rozwojowych. W semestrze III pokazane zostaną filmy z lat 1969 - 1982.

Zajęcia składają się z godzinnego wykładu, projekcji filmów oraz, jeżeli to możliwe, spotkania z twórcami. Wykładowcami są najwybitniejsi filmoznawcy z ośrodków akademickich całego kraju.
Przedmiot ogólnouniwersytecki UW – 6 punktów ECTS

Zajecia odbywają się we wtorki o godz. 17:00.

PROGRAM


projekcje w ramach cyklu

02.04.2019, godz 17:00
Sala Stolica
Wszystko, co najważniejsze
Pułkownik Kwiatkowski
Informacje dodatkowe wykład: prof. Piotr Zwierzchowski
    
09.04.2019, godz 17:00
Sala Stolica
Psy
Cześć, Tereska
Informacje techniczne DCP/ kopia 35 mm
Informacje dodatkowe wykład: mgr Kaja Klimek
    
16.04.2019, godz 17:00
Sala Stolica
Dzień świra
Historie miłosne
Informacje dodatkowe wykład: mgr Natalia Chojna, po pierwszej projekcji spotkanie z Markiem Koterskim