Akademia Polskiego Filmu | Fabuła (II Semestr)

Akademia Polskiego Filmu to dwuletni kurs historii polskiego kina. Program, składający się z ponad 100 tytułów i rozłożony na cztery semestry, obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Podstawą wyboru filmów były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących w danym okresie i kierunków rozwojowych. W semestrze I pokazane zostaną filmy z lat 1908-1958. Zajęcia składają się z godzinnego wykładu i projekcji filmów. Wykładowcami są najwybitniejsi filmoznawcy z ośrodków akademickich całego kraju.


25.02 | ANDRZEJ WAJDA

Wykładowczyni: dr Kamila Żyto

KANAŁ, reż. Andrzej Wajda, 1956, 91 minut

POPIÓŁ I DIAMENT, reż. Andrzej Wajda, 1958, 87 minut


Przedmiot ogólnouniwersytecki UW – 6 punktów ECTS.

W przypadku pytań prosimy  o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00−17:00 pod nr tel. +48 22 182 47 63

apfwarszawa@fina.gov.pl / www.akademiapolskiegofilmu.pl

projekcje w ramach cyklu

25.02.2020, godz 17:00
Sala Stolica
Kanał
Popiół i diament