Akademia Polskiego Filmu

Akademia Polskiego Filmu to dwuletni kurs historii polskiego kina. Program, składający się z ponad 100 tytułów i rozłożony na cztery semestry, obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Podstawą wyboru filmów były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących w danym okresie i kierunków rozwojowych. W semestrze III pokazane zostaną filmy z lat 1969 - 1982.

Zajęcia składają się z godzinnego wykładu, projekcji filmów oraz, jeżeli to możliwe, spotkania z twórcami. Wykładowcami są najwybitniejsi filmoznawcy z ośrodków akademickich całego kraju.
Przedmiot ogólnouniwersytecki UW – 6 punktów ECTS

Zajecia odbywają się we wtorki o godz. 17:00.

Program i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie Akademii Polskiego Filmu


projekcje w ramach cyklu

02.10.2018, godz 17:00
Sala Stolica
Struktura kryształu
Iluminacja
Informacje dodatkowe wykład: dr Rafał Marszałek
    
09.10.2018, godz 17:00
Sala Stolica
Na wylot
Trzeba zabić tę miłość
Informacje dodatkowe wykład: dr Paulina Kwiatkowska
    
16.10.2018, godz 17:00
Sala Stolica
Sól ziemi czarnej
Perła w koronie
Informacje dodatkowe wykład: prof. Andrzej Werner
    
23.10.2018, godz 17:00
Sala Stolica
Wesele
Panny z Wilka
Informacje dodatkowe wykład: prof. Tadeusz Szczepański
    
30.10.2018, godz 17:00
Sala Stolica
Ziemia obiecana
Informacje dodatkowe wykład: prof. Krzysztof Kornacki