Alfabet Retrokina: F jak Folklor

Lutowe „Retrokino” poświęcamy folklorowi oraz motywowi wsi w przedwojennym filmie. Za sprawą Będzie lepiej usłyszymy lwowską gwarę w niepowtarzalnym wykonaniu, a dzięki filmowi Cham przeniesiemy się na polską wieś z własną hierarchią i zobaczymy, jak zmienią się jej obyczaje, gdy zamieszka na niej „dziewczyna z miasta” o trudnej przeszłości…

BĘDZIE LEPIEJ, reż. Michał Waszyński, 1936

CHAM, reż. Jan Nowina-Przybyslki, Polska-Francja, 1931

 

Filmy będą wyświetlane w ramach projektu „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


projekcje w ramach cyklu

03.02.2019, godz 16:00
Sala Mała Czarna
Informacje dodatkowe prelekcja Michała Pieńkowskiego
    
10.02.2019, godz 16:00
Sala Mała Czarna
Informacje techniczne taśma 35mm
Informacje dodatkowe prelekcja Michała Pieńkowskiego
    
17.02.2019, godz 16:00
Sala Mała Czarna