Repremiera filmu „Polonia Restituta” z muzyką na żywo

Film niemy „Polonia Restituta” to wykonana na początku 1928 roku kompilacja ujęć dokumentalnych dokonanych przez operatorów Centralnego Urzędu Filmowego w czasie walk niepodległościowych, według pomysłu Józefa Błeszyńskiego będących własnością archiwum filmowego Muzeum Wojska (Obecnie Muzeum Wojska Polskiego). Film od samego początku był przygotowywany, jako materiał eksportowy. Wersja polska, którą zaprezentowano na uroczystej prapremierze w gmachu Opery Warszawskiej 27 lutego 1928 roku, znacznie różniła się od jego finalnej eksportowej wersji. Ostateczny montaż „Polonii Restituty” odbył się w Stanach Zjednoczonych, na zlecenie tamtejszego dystrybutora Arfa-Film, trwał niemal miesiąc i zamknął się w 2300 metrów filmu. Jego amerykańska premiera odbyła się w grudniu 1928 roku.

Ten wspólny projekt Narodowego Archiwum Cyfrowego i Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego zyskuje szczególne znaczenie w 2019 roku, ze względu na przypadającą w nim 100. rocznicę powołania państwowej sieci archiwalnej. 7 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami. Dokument określił misję państwowej służby archiwalnej, jako trwałe zachowanie świadectw dziejów narodu polskiego i zapewnienie do nich powszechnego dostępu. Repremiera filmu „Polonia Restituta 1918-1920” przechowywanego w obu archiwach jest znaczącym przykładem wypełniania tej misji 100 lat póżniej.

Seansowi będzie towarzyszyć muzyka na żywo skomponowana i wykonana przez Semi-Invented Trio (Konarski/ Chytrzyński/ Berny).


Partnerem wydarzenia jest Narodowe Archiwum Cyfrowe.

   

 

Film będzie wyświetlany w ramach projektu „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


projekcje w ramach cyklu

27.02.2019, godz 19:00
Sala Stolica
Muzyka muzyka na żywo: Semi-Invented Trio
Informacje dodatkowe wstęp wolny, wejściówki będą wydawane w dniu pokazu