Projekt „Media Diaries”

23.09.2013

Filmoteka Narodowa oraz kino Iluzjon na przełomie września i października wezmą udział w projekcie realizowanym przez Komisję Europejską - „Media Diaries”. Ma on na celu uzyskanie informacji o tym ile czasu dziennie młodzi ludzie poświęcają mediom i kulturze, jaki jest poziom ich wiedzy o mediach. Projekt ma pomóc wyłonić schematy i nawyki użytkowania mediów przez młodzież w wieku 15-17 lat.

Projekt realizowany będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczniowie klas z dwóch wybranych szkół (z Warszawy oraz Skierniewic) przez tydzień będą wypełniać umieszczone na stronie projektu on-line dzienniczki „Media Diaries”. Drugi etap będzie zarazem zwieńczeniem projektu.

W październiku w Iluzjonie Filmoteki Narodowej odbędzie się specjalny pokaz włoskiego filmu „Nazywam się Li” (reż. Andrea Segre) dla uczniów biorących udział w projekcie. Po seansie uczestnicy będą zaproszeni do dyskusji o filmie i ewaluacji projektu.

„Media Diaries” jest pilotażowym projektem, realizowanym przez Komisję Europejską i we współpracy z Parlamentem Europejskim oraz siecią ACE.


 

Galeria