AKADEMIA FILMU AWANGARDOWEGO II | Zajęcia dla studentów UW I ASP

21.02.2020

Akademia filmu awangardowego II to nowy fakultet dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajęcia obejmują projekcje filmów legendarnych twórców m.in.: Abigail Child, Guya Deborda, Haruna Farockiego, Hollisa Framptona, Su Friedrich, Dereka Jarmana, Petera Kubelki, Katarzyny Kozyry, Natalii LL, Chrisa Markera, Ewy Partum, Yvonne Rainer. Mają na celu zwiększenie świadomości wpływu tradycji awangardy filmowej na formy wyrazu obecne we współczesnym filmie, w tym szczególnie w filmie dokumentalnym, budowanie kompetencji odbioru sztuki współczesnej.

Akademia filmu awangardowego II jest drugą częścią programu Akademii filmu awangardowego, składającego się z dwóch semestralnych cykli, które obejmują zagadnienia historii filmu awangardowego – od lat 20. do czasów najnowszych.

INFORMACJE OGÓLNE:

Miejsce i czas  projekcji:  kino Iluzjon, sala Stolica (ul. L. Narbutta 50A) / czwartek: godz. 17.00-20:00 / zajęcia rozpoczynają się w czwartek 5 marca

Uwaga! Wyjątkowo zajęcia odbywają się 8 kwietnia w środę. 2 kwietnia nie ma zajęć.

Grupa dla osób zapisanych na zajęcia na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/428356811368459/

Zajęcia trwają trzy godziny. W kilku przypadkach, kiedy czas projekcji jest krótszy niż 120 min., zajęcia skończą się wcześniej.

Liczba ECTS: 4 (dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego)

Liczba ECTS: 3 (studenci studiów I stopnia – licencjackich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie); 4 pkt ECTS (studenci studiów II stopnia – magisterskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie)

Karnet: Studenci, chcący uczestniczyć w zajęciach i uzyskać z nich zaliczenie, zobowiązani są do rejestracji na zajęcia w systemie USOS oraz wykupienia semestralnego karnetu, którego cena wynosi 100 zł

UWAGA! Samo wykupienie karnetu nie gwarantuje miejsca na liście uczestników zajęć. Osoby chcące uzyskać zaliczenie z przedmiotu muszą w pierwszej kolejności zarejestrować się na zajęcia w systemie USOS (studenci UW) i Akademus.asp.waw.pl (studenci ASP).

Dopiero po rejestracji należy wykupić karnet, który jest biletem wstępu na zajęcia na sali kinowej. Można również wykupić karnet bez rejestracji, żeby uczestniczyć w zajęciach jako wolny słuchacz.

 

Rejestracje na zajęcia przez USOS UW:


OGUN: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3002-AFAA19

 

Zajęcia dedykowane dla IKP UW:

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3002-AFAA19-OG


Rejestracja dla studentów ASP -na semestr letni 2019/2020 obowiązują zapisy z semestru zimowego 2019/2020 - osoby zapisane w październiku są także zapisane na zajęcia z cyklu Akademii filmu awangardowego II.

Pula nieodpłatnych karnetów zostanie rozdysponowana osobom, które z powodu sytuacji materialnej nie mogą sobie pozwolić na zakup karnetu, przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Szczegóły wkrótce.

Na zajęcia mogą zapisać się także osoby spoza Uniwersytetu. Zapisy: akademiafilmuawangardowego@gmail.com Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest wykupienie karnetu w cenie 100 zł. Na pojedyncze projekcje i wykłady (w zależności od ilości wolnych miejsc) będzie można wykupić bilet w cenie 15 zł w kasie kina Iluzjon.

Opłatę za karnet należy wpłacić na konto:

Fundacja Okonakino

Alior Bank: 52 2490 0005 0000 4530 5448 0263

Prosimy o wpłaty do 2 marca.

Prosimy o wpisanie w tytule: Akademia filmu awangardowego oraz imienia i nazwiska osoby, która będzie uczęszczała w zajęciach (przykładowo: Akademia filmu awangardowego Jan Kowalski).

Będziemy wdzięczni za przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: akademiafilmuawangardowego@gmail.com

Pula nieodpłatnych karnetów zostanie rozdysponowana osobom o trudnej sytuacji materialnej przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Szczegóły dotyczące ubiegania się o bezpłatny karnet z powodu trudnej sytuacji materialnej zostaną podane wkrótce.

Karnety będzie można odebrać w kinie Iluzjon w tygodniu poprzedzającym pierwszą projekcją – prosimy o ich odbiór do 4 marca.

Osoby, które dokonają wpłaty do 27 marca będę mogły odebrać karnet w kasie kina Iluzjon od 28 marca.

Osoby, które dokonają wpłaty po 27 lutego będą mogły odebrać karnet w kasie kina Iluzjon od 3 marca.

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński, dr Beata Kosińska-Krippner, dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz., dr Marika Kuźmicz, Jakub Majmurek, Michał Matuszewski, Łukasz Mojsak, dr hab. Paweł Mościcki, prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz, dr hab. Łukasz Ronduda, dr Matylda Szewczyk

Kuratorzy: Łukasz Ronduda, Gabriela Sitek

Współpraca: Katarzyna Karwańska

Obieg i przygotowanie kopii: Michał Rogalski

Koordynacja: Gabriela Sitek, kontakt: gabriela.sitek@gmail.com

 

Organizatorami Akademii filmu awangardowego są: Fundacja Okonakino i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawę, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Partnerami projektu są: Akademia Dokumentalna, Against Gravity, Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity, Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Arsenal – Institute for Film and Video w Berlinie, Goethe-Institut, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, TV i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Kino Iluzjon, Cinémathèque Française, Home Movie Day Warszawa.

WARUNKI ZALICZENIA:

1. Obecność:

Wymagana jest obecność na więcej niż połowie zajęć. Dopuszczalne są dwie nieobecności. W przypadku każdej kolejnej Uczestnik / Uczestniczka zajęć zobowiązana jest napisać recenzję lub esej na temat wybranego filmu, na którego projekcji był Uczestnik / Uczestniczka zajęć (innego niż wybrane do prac zaliczeniowych).

Objętość: maksymalnie 3000 znaków. Termin nadsyłania: ostatnie zajęcia w semestrze. Adres do wysyłki prac: akademiafilmuawangardowego@gmail.com

2. Test wiedzy

Warunkiem zaliczenia zajęć poza obecnością będzie zdanie testu dotyczącego prezentowanych filmów i zagadnień poruszanych na wykładach. Zaliczenie odbędzie się 18 czerwca w Kinie Iluzjon o godz. 17.

Więcej o zajęciach:

Wśród przedstawionych tematów zajęć znajdują się zagadnienia stanowiące kanon historii awangardowego kina światowego: twórczość francuskiego reżysera Chrisa Markera (La jeteé 1962; Sans soleil 1982), dokonania austriackiej awangardy filmowej, ukazane na przykładzie prac Petera Kubelki (m.in. Mozaika w zaufaniu 1955; Adebar 1957) i VALIE EXPORT (Adjunct Dislocations 1973). Istotnym poruszanym zagadnieniem na zajęciach będzie kino letterystów, międzynarodówki sytuacjonistycznej (Społeczeństwo spektaklu Guya Deborda, 1973). Przedstawione będzie zagadnienie filmowej menippei w twórczości Hollisa Framptona (Hapax Legomena I: Nostalgia, reż. Hollis Frampton, 1971, Hapax Legomena III: Critical Mass 1971).

Uczestnicy zajęć poznają twórczość zawiązanego w Łódzkiej Szkole Filmowej Warsztatu Formy Filmowej (1970-1977). Prace artystów zostaną ukazane w kontekście inspiracji grupy polską awangardą dwudziestolecia międzywojennego – zarówno filmową jak i artystyczną, a także zainteresowaniem codziennością.

Zwrócona zostanie uwaga na najważniejszych przedstawicieli kina brytyjskiego lat 80. Cykl zajęć obejmie przybliżenie eksperymentalnego okresu twórczości Petera Greenawaya (Intervals 1969; Windows 1974; Vertical Features Remake 1978) i jego wpływu na twórczość fabularną i „postfilmy” okresu zainteresowania elektronicznością tego reżysera. W programie zajęć znajduje się film Caravaggio 1986 Dereka Jarmana, debiutującego w latach 70., którego twórczość rozwinęła się w pełni w latach 80. i realizowała się także w latach 90. Uczestnicy zajęć poznają twórczości Haruna Farockiego związanego zarówno ze światem sztuki jak i filmu dokumentalnego. Program przybliża zagadnienia fascynacji tańcem i „choreograficzne” podejście do materii filmowej w pracach Yvonne Rainer i jej wpływ na twórczość Su Friedrich i Abigail Child. Prace tych twórczyń zostaną ukazane w kontekście tradycji awangardowej wyznaczonej przez Maję Deren.

Przyjrzymy się także twórczości polskich autorek kina eksperymentalnego i wideo-artu lat 70. i 80. – m.in. Natalii LL, Ewy Partum, Jolanty Marcolli, Teresy Tyszkiewicz, Izabelli Gustowskiej, Jadwigi Singer, Iwony Lemke-Konart. Istotnym zagadnieniem będzie sztuka światowego wideo-artu i polskich dokonań na tym polu lat 70., 80. i 90., która zostania przybliżona za pomocą prac Billa Violi (m.in. The Passing 1991), Zbigniewa Libery (Jak tresuje się dziewczynki 1987), Artura Żmijewskiego (Oko za oko 1998), Katarzyny Kozyry (Święto wiosny 1999). Historia awangardy filmowej zostanie uzupełnienia przez przybliżenie koncepcji Kino-Sztuki i zwrotu kinematograficznego w polskiej sztuce współczesnej. Podczas zajęć poruszona zostanie kwestia wspólnych płaszczyzn sztuki współczesnej i kina dokumentalnego.

 

Harmonogram

 

 1. Refleksje nad statusem narracji. Filmowa menippea w twórczości Hollisa Framptona

Data: 05.03

Prowadzący zajęcia: Łukasz Mojsak

 

Prezentowane filmy:

Hapax Legomena I: Nostalgia, reż. Hollis Frampton, 1971, 38 min.

Hapax Legomena III: Critical Mass, reż. Hollis Frampton, 1971, 26 min.

 

2. Kino letterystów, międzynarodówki sytuacjonistycznej

Data: 12.03

Prowadzący zajęcia: dr hab. Paweł Mościcki

 

Prezentowany film:

Społeczeństwo spektaklu (La société du spectacle), reż. Guy Debord, 1973, 88 min.

 

3. Kontynuatorki Mai Deren. Fascynacja tańcem i „choreograficzne" podejście do materii filmowej w pracach Yvonne Rainer i jej wpływ na twórczość Su Friedrich i Abigail Child

Data: 19.03

Prowadząca zajęcia: prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz

 

Prezentowane filmy:

Hand Movie, reż. Yvonne Rainer, 1966, 6 min.

Volleyball (Foot Film), reż. Yvonne Rainer, 1967, 10 min.

Rhode Island Red, reż. Yvonne Rainer, 1968, 10 min.

Trio Film, reż. Yvonne Rainer, 1968, 13 min.

Line, reż. Yvonne Rainer, 1969, 10 min.

Damned if you Don’t, Su Friedrich, 1987, 41 min.

Covert Action, Abigail Child, 1984, 10 min.

 

4. Kino strukturalne Warsztatu Formy Filmowej (1970-1977)

Data: 26.03

Prowadzący zajęcia: dr hab. Łukasz Ronduda

 

Rynek, Józef Robakowski, 1970, 4 min.

Test, Józef Robakowski, 1971, 6 min.

Próba II, Józef Robakowski, 1971, 3 min.

Ćwiczenia na dwie ręce, Józef Robakowski, 1976, 7 min.

Kwadrat, Zbigniew Rybczyński, 1972, 3 min.

Klaskacz, Wojciech Bruszewski, 1971, 6 min.

10 prac, Wojciech Bruszewski, 1973, 31 min.

Transmisja przestrzenna, Wojciech Bruszewski, 1974, 1 min.

Bezdech, Wojciech Bruszewski, 1974, 10 min.

1,2,3... Ćwiczenie operatorskie, Paweł Kwiek, 1972, 8 min.

Niechcice, Paweł Kwiek, 1973, 5 min.

Wideo A, Paweł Kwiek, 1974, 3 min.

Podróż Wacława Antczaka do kiosku przy ulicy Głównej, Ryszard Waśko, 1971, 5 min.

Prosto-Krzywa, Ryszard Waśko, 1973, 7 min.

30 sytuacji dźwiękowych, Ryszard Waśko, 1975, 9 min.

Alfabet, Janusz Połom, 1974, 2 min.

Obszar, Kazimierz Bendkowski, 1973, 5 min.

Centrum, Kazimierz Bendkowski, 1973, 5 min.

 

Volleyball (Foot Film), reż. Yvonne Rainer, 1967, 10 min.

Rhode Island Red, reż. Yvonne Rainer, 1968, 10 min.

Trio Film, reż. Yvonne Rainer, 1968, 13 min.

Line, reż. Yvonne Rainer, 1969, 10 min.

Damned if you Don’t, Su Friedrich, 1987, 41 min.

Covert Action, Abigail Child, 1984, 10 min.

 

5. Esej filmowy, kino fiction/non-fiction, formy filmowego oporu. Awangardowa twórczość Chrisa Markera

Data: 08.04 [wyjątkowo środa]

Prowadzący: Michał Matuszewski

 

Prezentowane filmy:

Filar (La jeteé), reż. Chris Marker, 1962, 28 min.

Bez słońca (Sans soleil), reż. Chris Marker, 1982, 100 min.

 

6. Austriacka awangarda filmowa. Filmowe prototypy Petera Kubelki, konfiguracje ciała w twórczości VALIE EXPORT

Data: 09.04

Prowadząca zajęcia: dr Beata Kosińska-Krippner

 

Prezentowane filmy:

Mozaika w zaufaniu (Mosaik im Vertrauen), reż. Peter Kubelka, 1955, 16 min.

Adebar, reż. Peter Kubelka, 1957, 2 min.

Arnulf Rainer, reż. Peter Kubelka, 1960, 7 min.

Unsere Afrikareise, reż. Peter Kubelka, 1966, 13 min.

Dichtung und Wahrheit - Peotry and Truth, reż. Peter Kubelka (1996 – 2003), 13 min.

Adjunct Dislocations, VALIE EXPORT, 1973, 10 min.

 

7. Polski film awangardowy i wideo artystek lat 70. i 80. Twórczość Natalii LL, Ewy Partum, Jolanty Marcolli, Izabelli Gustowskiej, Teresy Tyszkiewicz, Jadwigi Singer i Iwony Lemke-Konart

16.04

Prowadząca zajęcia: dr Marika Kuźmicz

 

Prezentowane prace:

Drawing TV, Ewa Partum, 1976, 6 min.

Zmiana. Mój problem jest problemem kobiety, Ewa Partum, 1979, 7 min.

Rejestracja permanentna co 1 km autostrady E22, Natalia LL, 1970, 2 min.

Śnienie, Natalia LL, 2005, 2 min.

Kiss, Jolanta Marcolla, 1975, 2 min.

Caprice 2, Jolanta Marcolla, 1975, 4 min.

Reakcja wymuszona, Jolanta Marcolla, 1976, 2 min

Względne cechy podobieństwa, Izabella Gustowska, 1979/80, 5 min.

Destrukcja, Jadwiga Singer, 1979, 4 min

Walka, Jadwiga Singer, 1978/79, 3 min

Granice ludzkich możliwości, Iwona Lemke-Konart, 1984, 3 min 

 

8. Sztuka światowego wideo-artu i polskich dokonań na tym polu lat 80. i 90.

23.04

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński

 

Prezentowane prace:

The Passing, Bill Viola, 1991, 54 min.

Obrzędy intymne, Zbigniew Libera, 1987, 12 min.

Jak tresuje się dziewczynki, Zbigniew Libera, 1987, 16 min.

Pożegnanie Europy, Jerzy Truszkowski, 1987, 13 min.

Oko za oko, Artur Żmijewski, 1998, 13 min.

Święto wiosny, Katarzyna Kozyra, 1999, 4 min.

 

9. Kino jako narzędzie krytyki obrazów kształtujących zbiorową świadomość wizualną. Twórczość Haruna Farockiego

30.04

Prowadząca zajęcia: dr hab. Iwona Kurz, prof. IKP UW

 

Prezentowane filmy:

Ogień nie do ugaszenia (Nicht löschbares Feuer), reż. Harun Farocki, 1969, 25 min.

Obrazy świata i zapis wojny (Bilder der Welt und Inschrift des Krieges), reż. Harun Farocki, 1989, 75 min.

 

10. Kolekcja, seria, baza danych, dokument. „Antyfilmy” eksperymentalnego okres twórczości Petera Greenawaya a ich wpływ na twórczość fabularną i „postfilmy” okresu zainteresowania elektronicznością

07.05

Prowadząca zajęcia: dr Matylda Szewczyk

 

Prezentowane filmy:

Interwały (Intervals), reż. Peter Greenaway, 1973, 7 min.

Okna (Windows), reż. Peter Greenaway, 1975, 4 min.

Drogi telefonie (Dear Phone),  reż. Peter Greenaway, 1977, 17 min.

Rekonstrukcja pionowych obiektów (Vertical Features Remake), reż. Peter Greenaway, 1978, 45 min.

 

11. Eksperymenty formalne a afirmacja odmienności. Twórczość Dereka Jarmana

21.05

Prowadząca zajęcia: prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz

 

Prezentowany film:

Caravaggio, reż. Derek Jarman, 1986, 93 min.

 

12. Kino-Sztuka i zwrot kinematograficzny w polskiej sztuce współczesnej

28.05

Prowadzący zajęcia: Jakub Majmuerk

 

Prezentowane filmy:

Huba, reż. Wilhelm Sasnal, Anna Sasnal, 2014, 66 min.

Performer, reż. Łukasz Ronduda, 2015, 78 min.

 

13. Związki Kino-Sztuki, zwrotu kinematograficznego w polskiej sztuce współczesnej z kinem dokumentalnym

4.06

Spotkanie z Katarzyną Kozyrą, spotkanie prowadzi Jakub Majmurek

 

Prezentowany film:

Szukając Jezusa, reż. Katarzyna Kozyra, 2018, 63 min.

Galeria