Fenomenalny Biograph. Najwcześniejsze ruchome obrazy Europy (1897-1902) | pokaz specjalny 29 lipca

07.07.2021

Filmy przełomu XIX i XX wieku trwały około minuty i były rejestracjami codziennego życia – wydarzeń, ruchu i wszystkiego, co zachwycało szczęściarzy wyposażonych w kamery, czyli pierwszych operatorów filmowych.
Jedną z czołowych firm realizujących tego typu obrazy była amerykańska Mutoscope & Biograph, założona w 1895 roku przez Williama Kennedy’ego Dicksona. W 1897 roku Dickson przybył do Europy, gdzie utworzył cztery oddziały firmy: w Wielkiej Brytanii, Niderlandach, Niemczech i Francji. Do rejestracji obrazów używał kamery z taśmą filmową o szerokości 68 mm, która umożliwiała uchwycenie szczegółów w wysokiej rozdzielczości.

Do dzisiaj zachowało się ponad 200 niezwykłych filmów zrealizowanych w Europie między 1897 a 1902 rokiem. Filmy te obecnie znajdują się w kolekcjach EYE Filmmuseum w Amsterdamie oraz British Film Institute (BFI) w Londynie. Program „Fenomenalny Biograph” to kompilacja 55 filmów wybranych przez kuratorów z niderlandzkiego archiwum. Pokaz składa się z pięciu sekcji tematycznych nawiązujących do elementów charakteryzujących przełom wieków: urbanizacji, turystyki i odpoczynku, innowacji technologicznych oraz spektakli i teatrów rewiowych.

Filmy zostały zdigitalizowane i odrestaurowane cyfrowo w standardzie 8K przez EYE Filmmuseum, przy użyciu najbardziej zaawansowanych technologii do skanowania taśmy filmowej.


Na pokaz specjalny filmów, połączony z prelekcją Igi Harasimowicz, zapraszamy już 29 lipca o godz. 20.30.
Przed pokazem wyemitowany zostanie także 8-minutowy materiał „making of”.

Galeria