Akademia Polskiego Filmu

APF Fabuła to dwuletni kurs historii polskiego filmu fabularnego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, składają się z godzinnych wykładów, projekcji dwóch filmów i, jeśli to możliwe, spotkań z twórcami. Pierwsze zajęcia odbyły się w 2009 roku w Warszawie, później ruszyły kursy w innych miastach, m.in. Krakowie, Łodzi i Wrocławiu.

Program, składający się z ponad 100 tytułów i rozłożony na cztery semestry, obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Podstawą ich wyboru były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących w danym okresie i kierunków rozwojowych.

Akademia Polskiego Filmu uzupełnia humanistyczne programy wyższych uczelni, jednocześnie pełniąc funkcje wolnej wszechnicy. Otwiera się przed tymi wszystkimi, którzy chcieliby scalić i pogłębić historyczną wiedzę o rodzimym filmie.

Zajęcia składają się z godzinnego wykładu, projekcji filmów oraz, jeżeli to możliwe, spotkania z twórcami. Wykładowcami są najwybitniejsi filmoznawcy z ośrodków akademickich całego kraju.
Przedmiot ogólnouniwersytecki UW – 6 punktów ECTS

Zajecia odbywają się we wtorki o godz. 17:00.


projekcje w ramach cyklu

07.05.2019, godz 17:00
Sala Stolica
Dług
Mój Nikifor
Informacje dodatkowe wykład: Tadeusz Sobolewski
    
14.05.2019, godz 17:00
Sala Stolica
Jańcio Wodnik
Wrony
Informacje dodatkowe wykład: dr Joanna Preizner
    
21.05.2019, godz 17:00
Sala Stolica
33 sceny z życia
Wojna polsko-ruska
Informacje dodatkowe wykład: dr Agnieszka Wiśniewska
    
28.05.2019, godz 17:00
Sala Stolica
Rewers
Dom zły
Informacje dodatkowe wykład: Jerzy Armata