Akademia Polskiego Filmu

Akademia Polskiego Filmu to dwuletni kurs historii polskiego kina. Program, składający się z ponad 100 tytułów i rozłożony na cztery semestry, obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Podstawą wyboru filmów były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących w danym okresie i kierunków rozwojowych. W semestrze III pokazane zostaną filmy z lat 1969 - 1982.

Zajęcia składają się z godzinnego wykładu, projekcji filmów oraz, jeżeli to możliwe, spotkania z twórcami. Wykładowcami są najwybitniejsi filmoznawcy z ośrodków akademickich całego kraju.
Przedmiot ogólnouniwersytecki UW – 6 punktów ECTS

Zajecia odbywają się we wtorki o godz. 17:00.

PROGRAM


projekcje w ramach cyklu

07.05.2019, godz 17:00
Sala Stolica
Dług
Mój Nikifor
Informacje dodatkowe wykład: Tadeusz Sobolewski
    
14.05.2019, godz 17:00
Sala Stolica
Jańcio Wodnik
Wrony
Informacje dodatkowe wykład: dr Joanna Preizner
    
21.05.2019, godz 17:00
Sala Stolica
33 sceny z życia
Wojna polsko-ruska
Informacje dodatkowe wykład: dr Agnieszka Wiśniewska
    
28.05.2019, godz 17:00
Sala Stolica
Rewers
Dom zły
Informacje dodatkowe wykład: Jerzy Armata