SZTANDAR WOLNOŚCI | Repremiera

Sztandar wolności to dźwiękowy fabularyzowany dokument zrealizowany w 1935 roku przez Ryszarda Ordyńskiego. Reżyser wykorzystał w nim materiały filmowe przygotowane i zebrane przez Falangę (największy w latach 30-tych techniczny ośrodek produkcji filmowej w Polsce). Obraz wzbogacają także liczne materiały ikonograficzne: zdjęcia, ulotki, gazety z przedwojennego okresu. Ordyński z rozmachem przedstawia dzieje walk o niepodległość od 1905 roku. Przypomina żołnierzy Legionów i ich bohaterskie zmagania na frontach wojennych. Ukazuje odzyskanie niepodległości, przejęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego, a także najważniejsze wydarzenia w czasie wojny polsko-bolszewickiej, aż po budowę nowego państwa polskiego na miarę mocarstwa.

Film został zrekonstruowany w ramach projektu „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

SZTANDAR WOLNOŚCI, reż. Ryszard Ordyński, Polska 1935, 82 minuty, DCP


W filmie obok samego Piłsudskiego można zobaczyć wiele ważnych postaci tego okresu m.in. Ignacego Mościckiego, Ignacego Paderewskiego czy Ignacego Daszyńskiego. Film zrealizowany został kilka miesięcy przed śmiercią Józefa Piłsudskiego, a sama jego premiera odbyła się w przededniu imienin Marszałka, 18 marca 1935 roku, w warszawskim kinie Filharmonia.
Sztandar wolności dotychczas znany był w postaci niekompletnej. W archiwum Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego znajduje się aż piętnaście kopii filmu pozyskanych z polskich i zagranicznych instytucji, a także od osób prywatnych. To właśnie one były podstawą rekonstrukcji cyfrowej filmu. Przywrócenie oryginalnej, kompletnej wersji dzieła z 1935 roku było ogromnym wyzwaniem, bo łączna długość wszystkich materiałów wynosiła blisko 8 godzin. Ponadto był to pierwszy tak złożony pod względem synchronizacji i montażu projekt realizowany przez FINA.
Odrestaurowany cyfrowo film Ordyńskiego zobaczymy w rozdzielczości 4K.


projekcje w ramach cyklu

13.11.2019, godz 20:00
Sala Stolica
Informacje techniczne Projekcja z nośnika DCP. Film po rekonstrukcji cyfrowej
Informacje dodatkowe Repremiera. Bezpłatne zaproszenia do odbioru w kasie kina Iluzjon od 28 października