AKADEMIA POLSKIEGO FILMU FABUŁA SEMESTR I

Akademia Polskiego Filmu to dwuletni kurs historii polskiego kina. Program, składający się z ponad 100 tytułów i rozłożony na cztery semestry, obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Podstawą wyboru filmów były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących w danym okresie i kierunków rozwojowych. W semestrze I pokazane zostaną filmy z lat 1908-1958. Zajęcia składają się z godzinnego wykładu i projekcji filmów. Wykładowcami są najwybitniejsi filmoznawcy z ośrodków akademickich całego kraju

05.11 | KINO GATUNKÓW

Wykładowca: prof. Natasza Korczarowska-Różycka

PIĘTRO WYŻEJ, reż. Leon Trystan, 1934, 76 minut

ZNACHOR, reż. Michał Waszyński, 1937, 100 minut


12.11 | PRÓBY AWANSU KINA ARTYSTYCZNEGO

Wykładowca: dr hab. Justyna Jaworska

DZIEWCZĘTA Z NOWOLIPEK, reż. Józef Lejtes, 1937, 97 minut

STRACHY, reż. Karol Szołowski, Eugeniusz Cękalski, 1938, 94 minuty


19.11 | KINO JIDYSZ

Wykładowca: dr hab. Barbara Giza

JUDEŁ GRA NA SKRZYPCACH, reż. Jan Nowina-Przybylski, Józef Green, 1936, 84 minuty

DYBUK, reż. Michał Waszyński, 1937, 100 minut


26.11 | INTER ARMA SILENT MUSAE?

Wykładowca: red. Andrzej Bukowiecki

POWSTANIE WARSZAWSKIE, reż. Jan Komasa, 2014, 83 minuty

WZYWAMY PANA SMITHA, reż. Stefan Themerson, Franciszka Themerson, 1943, 9 minut

WIELKA DROGA, reż. Michał Waszyński, 1946, 90 minut


projekcje w ramach cyklu

05.11.2019, godz 17:00
Sala Stolica
Piętro wyżej
Znachor
Informacje dodatkowe wykładowca: prof. Natasza Korczarowska-Różycka
    
12.11.2019, godz 17:00
Sala Stolica
Dziewczęta z Nowolipek
Strachy
Informacje dodatkowe wykładowca: dr Justyna Jaworska
    
19.11.2019, godz 17:00
Sala Stolica
Judeł gra na skrzypcach
Dybuk
Informacje dodatkowe wykładowca: dr hab. Barbara Giza
    
26.11.2019, godz 17:00
Sala Stolica
Powstanie Warszawskie
Wzywamy pana Smitha
Wielka droga
Informacje dodatkowe wykładowca: red. Andrzej Bukowiecki