Akademia Polskiego Filmu - Fabuła (I Semestr)

Akademia Polskiego Filmu to dwuletni kurs historii polskiego kina. Program, składający się z ponad 100 tytułów i rozłożony na cztery semestry, obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Podstawą wyboru filmów były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących w danym okresie i kierunków rozwojowych. W semestrze I pokazane zostaną filmy z lat 1908-1958. Zajęcia składają się z godzinnego wykładu i projekcji filmów. Wykładowcami są najwybitniejsi filmoznawcy z ośrodków akademickich całego kraju.


03.12 | KINO PO WOJNIE cz. I

Wykładowca: prof. Krzysztof Kornacki

Zakazane piosenki, reż. Leonard Buczkowski, 1946, 97 minut

Skarb, reż. Leonard Buczkowski, 1948, 102 minuty


10.12 | KINO PO WOJNIE cz. II

Wykładowca: red. Tadeusz Sobolewski

Ostatni etap, reż. Wanda Jakubowska, 1947, 104 minuty

Ulica Graniczna, reż. Aleksander Ford, 1948, 115 minut


17.12 | SOCREALIZM

Wykładowca: prof. Marek Hendrykowski

Przygoda na Mariensztacie, reż. Leonard Buczkowski, 1953, 93 minuty

Celuloza, reż. Jerzy Kawalerowicz, 1953, 120 minut


projekcje w ramach cyklu

03.12.2019, godz 17:00
Sala Stolica
Zakazane piosenki
Skarb
    
10.12.2019, godz 17:00
Sala Stolica
Ostatni etap
Ulica Graniczna
Informacje dodatkowe Wykładowca: red. Tadeusz Sobolewski
    
17.12.2019, godz 17:00
Sala Stolica
Przygoda na Mariensztacie
Celuloza
Informacje dodatkowe Wykładowca: Prof. Marek Hendrykowski