Andrzej Munk | Przeciw niepamięci

Andrzej Munk to reżyser, którego sposób widzenia świata i język filmowego opowiadania zmienił polskie kino.

Był twórcą, dla którego ważny temat stanowiła mitologia narodowa, ujęta w nawias, cudzysłów,  potraktowana jako pole dyskusji i autoanalizy. Urodził się 16 października 1921 roku. Jego kariera artystyczna trwała zaledwie 11 lat. Zginął tragicznie 20 września 1961 roku, w trakcie realizacji filmu Pasażerka, z którego tematem i sposobem ujęcia zmagał się artystycznie.

Konrad Eberhardt swoją recenzję „Pasażerki”, zatytułował „Przeciw niepamięci”. Słynny krytyk nie spodziewał się zapewne, że w 60 lat po swej śmierci Andrzej Munk dla wielu widzów będzie twórcą mało znaczącym lub wręcz nieznanym. Powracając do jego filmów i prezentując je współczesnym odbiorcom chcemy wystąpić właśnie przeciwko zepchnięciu Munka na margines historii.

Cykl, który prezentujemy w kinie Iluzjon, obejmuje projekcje filmów reżysera opatrzone komentarzem specjalistów z Zespołu Opracowań Zbiorów.  Wśród nich znajdzie się pełna wersja „Eroiki” oraz „Zezowate szczęście” uzupełnione o sceny usunięte przez cenzurę, które zachowały się  w naszym archiwum.


projekcje w ramach cyklu

20.09.2021, godz 20:30
Sala Stolica
Kronika Projekcja z nośnika DCP | Film po rekonstrukcji cyfrowej
    
21.09.2021, godz 20:00
Sala Stolica
Informacje dodatkowe Prelekcja | Piotr Śmiałowski
Kronika Projekcja z taśmy 35 mm | Po projekcji ekranowej wersji „Zezowatego szczęścia” zostanie zaprezentowany ocalony fragment pierwszej wersji filmu, zawierającej oryginalne zakończenie usunięte u schyłku 1959 roku przez cenzurę
    
22.09.2021, godz 20:30
Sala Stolica
Eroica
Con bravura (Zakonnica - trzecia nowela z filmu Eroica)
Informacje dodatkowe Prelekcja | Piotr Śmiałowski
Kronika Projekcja z taśmy 35 mm
    
23.09.2021, godz 20:30
Sala Stolica
Informacje dodatkowe Prelekcja | Barbara Głębicka-Giza
Kronika Projekcja z nośnika DCP
    
24.09.2021, godz 17:00
Sala Stolica
Błękitny krzyż
Spacerek staromiejski
Niedzielny poranek
Kronika Projekcje z taśmy 35 mm
    
25.09.2021, godz 16:30
Sala Stolica
Eugeniusz Cękalski. Antoni Bohdziewicz. Andrzej Munk
Nauka bliżej życia
Kierunek – Nowa Huta
Pamiętniki chłopów
Bajka
Kolejarskie słowo
Gwiazdy muszą płonąć
Kronika Projekcje z taśmy 35 mm oraz nośnika DCP