Akademia Tłumaczeń Filmowych

W ramach zajęć ogólnouniwersyteckich proponujemy przegląd filmów zagranicznych z okresu międzywojennego, do których wykonano, w tamtym czasie, polskie tłumaczenie w postaci napisów bądź dubbingu.

Każdy pokaz filmowy poprzedzony będzie krótką prelekcją multimedialną, poświęconą wyświetlanemu filmowi i jego polskiemu opracowaniu. Cykl pokazów filmowych odbędzie się w kinie Iluzjon, przy ul. Narbutta 50A.

Zajęcia współorganizowane są we współpracy z Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym.

Celem projektu jest promocja badań naukowych polegająca na popularyzacji wiedzy o polskim tłumaczeniu filmowych w okresie 1921-1939. Badania były prowadzone w trakcie kwerendy w archiwum audiowizualnym FINA od roku 2018. Filmy były badane pod kątem ich polskiego tłumaczenia. 

Trzon repertuaru stanowić będą filmy przebadane w FINA pod kątem ich polskiego tłumaczenia. Przegląd ma służyć zaprezentowaniu różnorodności opracowań tłumaczeniowych w tym okresie i pokazać ich rozwój w czasie w naszym kraju. Prezentowane filmy mają napisy międzykadrowe, tzw. tablice (do roku 1930) lub napisy dolne (z kolejnych lat), a trzy z nich opracowano z polskim dubbingiem.

Wybrane filmy:

1.  Dziewczynka z Ostendy, 1921 
 
2.  Anna Karenina (Love), 1927, 44 minuty 
 
3.  Neapol, śpiewające miasto (Die Singende Stadt), 1930 , plansze polskie 
 
4.  Dawid Golder (David Golder), 1930, 67 minut, plansze polskie 
 
5.  Maroko (Morocco), 1930, 86 minut, napisy polskie 
 
6. 14 lipca (Quatorze Juillet), 1931, 70 minut, napisy polskie
 
7.  Wielka Gra (Requin), 1931, 72 minuty, wersja polska 
 
8.  Narzeczona Frankensteina (Bride of Frankenstein), 1935, 54 minuty, napisy polskie 
 
9.  Jego wielka miłość, 1936, 61 minut, napisy niemieckie
 
10. Siostra Marta jest szpiegiem (I Was a Spy), 1935, 67 minut, dubbing polski
 
11. Ku wolności (Ritt in die Freiheit) 1937, dubbing polski
 
12. Sonata księżycowa (Moonlight Sonata), 1937, 84 minuty, napisy polskie
 
13. Sześciu z przedmieścia, 1938, 84 minuty, napisy polskie 
 
Wydarzenie odbywać się będzie raz w tygodniu, w CZWARTEK, w godzinach 17-18.30, przez cały semestr letni.
 
Uczestnicy OGUNu z UW będą zobowiązani do zakupu karnetu w cenie 100 zł za cały, semestralny przegląd.

Pokazy będą miały charakter ogólnodostępny. Oprócz studentów UW wybierających przegląd jako OGUN oraz studentów lingwistyki stosowanej z IKSI WLS, uczestniczących w zajęciach fakultatywnych, na projekcję będą mogli przyjść pozostali zainteresowani z szerokiej rzeszy odbiorców niebędących pracownikami naukowymi ani studentami. Dla nich będzie możliwość zakupu biletu w kasie przed każdym seansem.

Koordynatorka projektu:

Dr Elżbieta Plewa

Uniwersytet Warszawski

Wydział Lingwistyki Stosowanej

Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej


projekcje w ramach cyklu

12.05.2022, godz 17:00
Sala Stolica
Informacje techniczne BRAK MOŻLIWOŚCI REZERWACJI MIEJSC
Kronika Projekcja z taśmy 35 mm | Dubbing pl | Przed pokazem wykład
    
26.05.2022, godz 17:00
Sala Stolica
Informacje techniczne BRAK MOŻLIWOŚCI REZERWACJI MIEJSC
Kronika Dubbing pl