Retrokino. Filmy przedwojenne w nowej odsłonie – kwiecień 2018

W każdą niedzielę o godz. 16.00 w kinie Iluzjon prezentujemy polskie filmy fabularne, które stanowią najstarszą część kolekcji Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Każda kopia została poddana konserwacji, digitalizacji i restauracji cyfrowej w ramach projektu NITROFILM. Filmy, uzupełnione o nieznane dotąd fragmenty, zostały przywrócone widzom w ich pierwotnej, zbliżonej do oryginału wersji. Pierwsza projekcja każdego miesiąca poprzedzona jest prelekcją o kulisach produkcji i ciekawostkach z planu.

15.04, godz. 16.00 | Ludzie bez jutra reż. Aleksander Hertz, Polska 1919

 

Film będzie wyświetlany w ramach projektu „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


projekcje w ramach cyklu

15.04.2018, godz 16:00
Sala Mała Czarna
    
29.04.2018, godz 16:00
Sala Mała Czarna