Sputnik nad Polską

12. Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską” odbędzie się w dniach 8 – 18 listopada 2018 r. w warszawskich kinach Luna, Elektronik i Iluzjon. 

Myślą przewodnią 12. Sputnika będzie szeroko pojęta sztuka. Teatr, taniec, literatura, muzyka, malarstwo, rzeźba, sztuka cyrkowa, iluzja…to motywy, które będą towarzyszyć nam podczas 12. edycji festiwalu. Do programu włączymy sekcję tematyczną „Ale sztu(cz)ka!” oraz ekranizacje znakomitych rosyjskich pisarzy w „Filmowej czytelni”. Program tegorocznego festiwalu będzie także nawiązywał do ludowych baśni i legend, które wciąż żywo funkcjonują w rosyjskich wierzeniach oraz tradycjach. Odkryjemy przed widzami świat rusałek, leśnych nimf, kikimor, znachorek i utopców!


projekcje w ramach cyklu

09.11.2018, godz 18:00
Sala Stolica
Rezerwacja/zakup biletu
09.11.2018, godz 18:00
Sala Mała Czarna
Posmak
Gupik
Rezerwacja/zakup biletu
09.11.2018, godz 20:30
Sala Mała Czarna
Rezerwacja/zakup biletu
09.11.2018, godz 21:00
Sala Stolica
Rezerwacja/zakup biletu
10.11.2018, godz 15:00
Sala Stolica
Rezerwacja/zakup biletu
10.11.2018, godz 18:00
Sala Mała Czarna
Rezerwacja/zakup biletu
10.11.2018, godz 19:00
Sala Stolica
Rezerwacja/zakup biletu
10.11.2018, godz 20:30
Sala Stolica
Rezerwacja/zakup biletu
10.11.2018, godz 20:30
Sala Mała Czarna
Rezerwacja/zakup biletu
12.11.2018, godz 16:00
Sala Stolica
Rezerwacja/zakup biletu
12.11.2018, godz 18:00
Sala Stolica
Rezerwacja/zakup biletu
12.11.2018, godz 18:00
Sala Mała Czarna
Rezerwacja/zakup biletu
12.11.2018, godz 20:00
Sala Mała Czarna
Rezerwacja/zakup biletu
12.11.2018, godz 20:30
Sala Stolica
Rezerwacja/zakup biletu
13.11.2018, godz 18:00
Sala Mała Czarna
Rezerwacja/zakup biletu
13.11.2018, godz 20:30
Sala Mała Czarna
Rezerwacja/zakup biletu
14.11.2018, godz 18:00
Sala Stolica
Rezerwacja/zakup biletu
14.11.2018, godz 18:00
Sala Mała Czarna
Rezerwacja/zakup biletu
14.11.2018, godz 20:00
Sala Mała Czarna
Rezerwacja/zakup biletu
14.11.2018, godz 20:30
Sala Stolica
Rezerwacja/zakup biletu
15.11.2018, godz 18:00
Sala Stolica
Rezerwacja/zakup biletu
15.11.2018, godz 18:00
Sala Mała Czarna
Rezerwacja/zakup biletu
15.11.2018, godz 19:30
Sala Mała Czarna
Rezerwacja/zakup biletu
15.11.2018, godz 20:00
Sala Stolica
Informacje dodatkowe + koncert Jurija Nikołajenko
Rezerwacja/zakup biletu
16.11.2018, godz 18:00
Sala Stolica
Rezerwacja/zakup biletu
16.11.2018, godz 18:00
Sala Mała Czarna
Rezerwacja/zakup biletu
16.11.2018, godz 19:30
Sala Mała Czarna
Rezerwacja/zakup biletu
16.11.2018, godz 20:30
Sala Stolica
Rezerwacja/zakup biletu
17.11.2018, godz 14:00
Sala Stolica
Rezerwacja/zakup biletu
17.11.2018, godz 16:00
Sala Stolica
Rezerwacja/zakup biletu
17.11.2018, godz 18:00
Sala Stolica
Rezerwacja/zakup biletu
17.11.2018, godz 18:00
Sala Mała Czarna
Rezerwacja/zakup biletu
17.11.2018, godz 20:00
Sala Mała Czarna
Sukces
Cień sowy
Noga
Stary baran
Witaj, Makbecie
Rezerwacja/zakup biletu
17.11.2018, godz 20:30
Sala Stolica
Rezerwacja/zakup biletu
18.11.2018, godz 16:00
Sala Stolica
Rezerwacja/zakup biletu
18.11.2018, godz 18:00
Sala Stolica
Rezerwacja/zakup biletu
18.11.2018, godz 18:00
Sala Mała Czarna
Rezerwacja/zakup biletu
18.11.2018, godz 20:00
Sala Mała Czarna
Rezerwacja/zakup biletu
18.11.2018, godz 20:30
Sala Stolica
Rezerwacja/zakup biletu