Akademia Polskiego Filmu

Akademia Polskiego Filmu to dwuletni kurs historii polskiego kina. Program, składający się z ponad 100 tytułów i rozłożony na cztery semestry, obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Podstawą wyboru filmów były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących w danym okresie i kierunków rozwojowych. W semestrze III pokazane zostaną filmy z lat 1969 - 1982.

Zajęcia składają się z godzinnego wykładu, projekcji filmów oraz, jeżeli to możliwe, spotkania z twórcami. Wykładowcami są najwybitniejsi filmoznawcy z ośrodków akademickich całego kraju.
Przedmiot ogólnouniwersytecki UW – 6 punktów ECTS

Zajecia odbywają się we wtorki o godz. 17:00.

Program i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie Akademii Polskiego Filmu.


projekcje w ramach cyklu

06.11.2018, godz 17:00
Sala Stolica
Trzecia część nocy
Jak daleko stąd, jak blisko
Informacje dodatkowe wykład: prof. Natasza Korczarowska
Rezerwacja/zakup biletu
13.11.2018, godz 17:00
Sala Stolica
Zaklęte rewiry
Dzieje grzechu
Informacje dodatkowe wykład: dr Joanna Preizner
Rezerwacja/zakup biletu
20.11.2018, godz 17:00
Sala Stolica
Sanatorium pod Klepsydrą
Aria dla atlety
Informacje dodatkowe wykład: prof. Tadeusz Lubelski
Rezerwacja/zakup biletu
27.11.2018, godz 17:00
Sala Stolica
Barwy ochronne
Człowiek z marmuru
Informacje dodatkowe wykład: prof. Mirosław Przylipiak
Rezerwacja/zakup biletu