Akademia Polskiego Filmu

Akademia Polskiego Filmu to dwuletni kurs historii polskiego kina. Program, składający się z ponad 100 tytułów i rozłożony na cztery semestry, obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Podstawą wyboru filmów były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących w danym okresie i kierunków rozwojowych. W semestrze III pokazane zostaną filmy z lat 1969 - 1982.

Zajęcia składają się z godzinnego wykładu, projekcji filmów oraz, jeżeli to możliwe, spotkania z twórcami. Wykładowcami są najwybitniejsi filmoznawcy z ośrodków akademickich całego kraju.
Przedmiot ogólnouniwersytecki UW – 6 punktów ECTS

Zajecia odbywają się we wtorki o godz. 17:00.

W przypadku pytań prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00−17:00 pod nr tel. +48 695 363 342 lub apfwarszawa@fn.org.pl www.akademiapolskiegofilmu.pl


projekcje w ramach cyklu

08.01.2019, godz 17:00
Sala Stolica
Dreszcze
Przesłuchanie
Informacje dodatkowe wykład: dr Karol Jachymek