Pozwólmy nauczać dzieciom

Czołówka

Tytuł oryg.:
Let the Child Be the Guide
Rodzaj:
Film
Kraj produkcji:
Francja
Rok produkcji:
2017
Reżyseria:
Alexandre Mourot
Operator:
Alexandre Mourot
Czas trwania:
100 min.

Opis filmu

„Edukacja nie jest czymś, co robi nauczyciel, jest to naturalny proces rozwijający się spontanicznie w istocie ludzkiej. Nie jest nabywany przez słuchanie słów, ale dzięki doświadczeniom nabywanym przez dziecko w otoczeniu” – twierdziła wybitna włoska lekarka i pedagożka, twórczyni własnej metody edukacyjnej Maria Montessori. Jej zdaniem nikt nie może rosnąć za dziecko, które jest własnym budowniczym i nikt nie ma prawa odebrać dziecku tej funkcji. Dzięki Montessori powstała sieć przedszkoli i szkół, opartych na idei nieskrępowanego rozwoju dziecka, w którym wychowawca pełni rolę nie przewodnika, lecz dyskretnego opiekuna.

Reżyser filmu, ojciec kilkuletniej dziewczynki, postanowił przez rok obserwować z kamerą, jak wygląda jedna z najstarszych tego typu francuskich placówek. Poznajemy otoczenie, w którym przebywają dzieci, jak również oparty na zabawie i doświadczaniu świata sposób ich edukacji. Dzieci poruszają się tu swobodnie, pracują samodzielnie lub w małych grupach, a placówka zapewnia im środowisko, które spełnia ich potrzeby rozwojowe, i w którym mogą budować i rozwijać solidne podstawy do tworzenia własnej autonomii i poczucia wartości. Obserwujemy codzienne rytuały placówki, spotkania z dziećmi, ich swobodne działanie, odkrywając jak z czasem, dzięki zaufaniu i zrozumieniu ich potrzeb, zyskują niezależność, pobudzają koncentrację, pewność siebie, samodyscyplinę, społeczną otwartość i entuzjazm do nauki. Poznajemy również wyzwania, jakie tego typu edukacja stawia nauczycielom.

W filmie wykorzystano niepublikowane dotąd archiwa prezentujące idee edukacji Montessori i jej wartości, jak również sposób działania tego typu pedagogiki. Mamy także szansę poznać niedawne badania naukowe z zakresu neurobiologii i psychologii potwierdzające sens tego typu działań.

Opis organizatora

Debata: Czy metoda Montessori jest odpowiedzią na problemy polskiej szkoły?

Szkoły Montessori to alternatywa wobec szkolnictwa państwowego. Mają ponad 100-letnią tradycję i współtworzą ruch Nowego Wychowania. W Polsce jako importowana  propozycja edukacyjna pojawiły się po 1989 roku wraz z innymi szkołami społecznymi, wpisując się w nurt edukacji uspołecznionej, humanistycznej. Dziecko stoi tu w centrum i to jego potrzeby mają determinować program nauczania. Nauczyciele przechodzą specjalny trening, a rodzice współtworzą szkolną społeczność. Tyle idea, a jak to wygląda w praktyce? Jaki obraz dziecka i człowieka niesie szkoła Montessori? Jakie konsekwencje dla rozwoju ucznia i jego dalszych szans edukacyjnych ma edukacja montessoriańska? Więcej – jeśli nowe wychowanie to nowy typ socjalizacji, jakiego obywatela i w jakim społeczeństwie przygotowuje?

W debacie udział wezmą:

Joanna Maghen – rodzic, nauczyciel, trener Montessori, międzynarodowy wykładowca (USA, Chiny, Polska, Kanada). Założyciel Polskiego Instytutu Montessori, który kształci nauczycieli według najlepszych światowych wzorców, a także prezes Polskiej Rady Montessori, oddziału International Montessori Council.

Jarosław Pytlak – dyrektor Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Stowarzyszenie stawia sobie za zadanie prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz poprawy możliwości edukacji dzieci i młodzieży oraz stworzenia możliwości wyboru różnych dróg kształcenia i wychowywania.

Debatę poprowadzi Maja Dobiasz-Krysiak – antropolożka kultury, przygotowuje pracę doktorską w Instytucie Kultury Polskiej na temat edukacyjnego przełomu demokratycznego w Polsce i edukacji alternatywnej. Koordynatorka programów edukacji kulturowej w Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Partner: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polska Rada Montessori, Społeczne Towarzystwo Oświatowe

Dla nauczycieli, pedagogów, rodziców

Oceń film
Galeria


Plakat