Jedna scena w Iluzjonie. Kazimierz Kutz i "Perła w koronie"