Konferencja "Nowe źródło historii. Cyfra a oryginał"

W związku z dobiegającym końca projektem NITROFILM w dniach 28 – 29 listopada w Iluzjonie zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję „Digital vs. Original. Nowe Źródło Historii”. W ramach podsumowania projektu wraz z dwudziestoma sześcioma badaczami z zakresu archiwistyki i historii kina, nie bez udziału aktywnych słuchaczy zastanawialiśmy się nad nieistniejącymi „w czasach analogowych” kontekstami, które stwarza proces cyfryzacji, którego naszym zdaniem zdecydowanie nie należy rozumieć jedynie jako przezroczystą zmianę nośnika.