Eroica | Con bravura

22.09.2021, godz 20:30, sala Stolica

Opis

Andrzej Munk to reżyser, którego sposób widzenia świata i język filmowego opowiadania, zmienił polskie kino.

Był twórcą, dla którego ważnym tematem była mitologia narodowa, ujęta w nawias, cudzysłów,  potraktowana jako pole dyskusji, autoanalizy. Urodził się 16 października 1921 roku, zginął tragicznie 20 września 1961 roku, w trakcie realizacji filmu, z którego tematem i sposobem ujęcia zmagał się artystycznie - Pasażerka.

Cykl, który prezentujemy w kinie Iluzjon, obejmuje projekcje filmów reżysera w wersjach nieznanych szerszej publiczności, zachowanych w naszym archiwum, opatrzone komentarzami specjalistów z Zespołu Opracowań Zbiorów, a także debatę naukową, której tematem będzie wpływ twórczości Andrzeja Munka na kierunki rozwoju polskiego kina.

Filmy w ramach projekcji

Polska, 1957
Polska, 1957

w ramach cyklu