„Niepokojąca przeszłość” w filmach Kawalerowicza, Bajona i Konwickiego