„Jak się czuło społeczeństwo” | Rozmowa o filmach Janusza Kondratiuka, Tomasza Zygadły i Tadeusza Junaka