Akademia Polskiego Filmu

30.01.2017

AKADEMIA POLSKIEGO FILMU – dwuletni kurs historii polskiego filmu fabularnego na poziomie akademickim, rozłożony na cztery semestry.

Zajęcia, które składają się z godzinnych wykładów, projekcji dwóch filmów i spotkań z twórcami, odbywać się będą raz w tygodniu, we wtorki o godzinie 17.00 w kinie Iluzjon

IV semestr APF rozpocznie się 28 lutego 2017 r. i potrwa do 6 czerwca 2017 r. W programie są filmy z lat 1981-2009. Program i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie Akademii Polskiego Filmu


Na zajęcia Akademii Polskiego Filmu może chodzić każdy zainteresowany historią rodzimego kina – wystarczy kupić karnet na cały semestr (150 zł) lub bilet na wybrane zajęcia (20 zł) w kasie kina Iluzjon.

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą zaliczać APF na ocenę jako przedmiot ogólnouniwersytecki (6 punktów ECTS za każdy semestr). Więcej informacji o rejestracji i karnetach

Osoby, które ukończą cały kurs (cztery semestry) otrzymają dyplom. (Nie trzeba koniecznie zaczynać od I semestru, można zacząć w dowolnym momencie, a wcześniejsze semestry zaliczyć w kolejnym cyklu).

Program Akademii, składający się z ponad stu tytułów i rozłożony na cztery semestry, obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Podstawą ich wyboru były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących w danym okresie i kierunków rozwojowych. (…) Akademia Polskiego Filmu uzupełnia humanistyczne programy wyższych uczelni, jednocześnie pełniąc funkcje wolnej wszechnicy. Otwiera się przed tymi wszystkimi, którzy chcieliby scalić i pogłębić historyczną wiedzę o rodzimym filmie
 – napisał dr Rafał Marszałek, współtwórca i pierwszy konsultant naukowy Akademii.


„Matka Królów”, reż. Janusz Zaorski


Pierwsze zajęcia odbyły się w Warszawie w kinie Kultura 7 października 2009 roku. W kolejnych latach powstawały filie: w Łodzi, Kielcach, Krakowie, Wrocławiu, Gliwicach i Tychach. Od lutego 2015 roku w kinie MUZ w Muzeum Narodowym w Warszawie odbywa się semestralny kurs na temat inspiracji malarskich w filmach Andrzeja Wajdy, będący uzupełnieniem kursu podstawowego. Obecnie w zajęciach Akademii uczestniczy około trzech tysięcy osób rocznie.

Wykładowcami są filmoznawcy z wielu uniwersytetów z całej Polski. Każde zajęcia prowadzone są przez inną osobę, znawcę danego tematu. Wykładowcami Akademii są m.in.: dr Mariola Dopartowa, prof. Barbara Gierszewska, prof. Alicja Helman, prof. Małgorzata Hendrykowska, dr Iwona Kurz, dr Paulina Kwiatkowska, prof. Tadeusz Lubelski, dr hab. Alina Madej, dr Marcin Maron, dr Rafał Marszałek, dr Piotr Kletowski, prof. Mirosław Przylipiak, prof. Andrzej Werner, prof. Piotr Zwierzchowski.

Akademia Polskiego Filmu została stworzona przede wszystkim z myślą o studentach. Wykłady Akademii są uznawane za zajęcia fakultatywne przez: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Krakowską Akademię im. A. Frycza-Modrzewskiego, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Dolnośląską Szkołę Wyższą i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Studenci mogą zaliczać każdy semestr na ocenę.  Akademia otwarta jest również dla wolnych słuchaczy.


„Sanatorium pod klepsydrą”, reż. Wojciech Jerzy Has

Akademia Polskiego Filmu powstała z inicjatywy i środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Głównym organizatorem projektu jest obecnie Filmoteka Narodowa. Organizatorem APF w Łodzi jest Muzeum Kinematografii, w Kielcach WDK, w Krakowie Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego, a we Wrocławiu Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Partnerami są: SF Kadr, SF Tor, SF Zebra, TVP, WFDiF, Kino RP.

PROGRAM APF

Galeria