Akademia Polskiego Filmu

Akademia Polskiego Filmu to ogólnopolski program edukacyjny, upowszechniający wiedzę o historii polskiego kina. W ramach APF realizowane są zajęcia dla studentów i wolnych słuchaczy w kinach i na uczelniach w wielu miastach, m.in. w Warszawie, Łodzi.Przede wszystkim jest to dwuletni kurs historii polskiego filmu fabularnego, który inaugurację miał w 2009 roku.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, składają się z godzinnych wykładów, projekcji dwóch filmów i spotkań z twórcami.

Program, składający się z ponad stu tytułów i rozłożony na cztery semestry, obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Podstawą ich wyboru były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących w danym okresie i kierunków rozwojowych. (…) Akademia Polskiego Filmu uzupełnia humanistyczne programy wyższych uczelni, jednocześnie pełniąc funkcje wolnej wszechnicy. Otwiera się przed tymi wszystkimi, którzy chcieliby scalić i pogłębić historyczną wiedzę o rodzimym filmie – napisał dr Rafał Marszałek, konsultant naukowy Akademii.

Wykładowcami są profesorowie i doktorzy z wielu uniwersytetów z całej Polski. Każde zajęcia prowadzone są przez inną osobę, znawcę danego tematu.

https://akademiapolskiegofilmu.pl/pl 

Pierwszy semestr Akademii Polskiego Filmu obejmuje temat rozwoju kina na ziemiach polskich w ciągu półwiecza – od Pruskiej kultury, filmu powstałego w 1908 roku, do Popiołu i diamentu (1958) i Pociągu (1959), sukcesów o międzynarodowym zasięgu. Jest to półwiecze ogromnych przemian: technicznych, produkcyjnych i artystycznych, które ukształtowały dzisiejszy poziom sztuki filmowej.

W historii kina tego okresu wydzielić można:

I – lata prób wstępnych, 1896-1908;

II – pierwsze realizacje filmowe, 1908-1918;

III – kino nieme w dwudziestoleciu międzywojennym, 1919-1929;

IV – kino dźwiękowe z lat 1929-1939;

V – realizacje z czasów drugiej wojny światowej i pierwszych lat powojennych, 1939-1947;

VI – czasy socrealizmu oraz zapowiedzi przemian i pierwsze filmy tak zwanej Szkoły Polskiej

Miejsce: Kino Iluzjon | Sala Mała Czarna | wtorki godz. 17.00 (wykład i projekcja dwóch filmów)

Karnety do kupienia w kasie Kina Iluzjon w cenie 150 zł


projekcje w ramach cyklu

07.03.2023, godz 17:00
Sala Mała Czarna
Kanał
Popiół i diament
Informacje dodatkowe Wykład | dr Piotr Kurpiewski
Kronika Kanał (projekcja z taśmy 35 mm) | Popiół i diament (projekcja z nośnika DCP)
    
14.03.2023, godz 17:00
Sala Mała Czarna
Eroica
Zezowate szczęście
Informacje dodatkowe Wykład | prof. Marcin Adamczak
Kronika Eroica (projekcja z nośnika DCP) | Zezowate szczęście (projekcja z taśmy 35 mm)
    
21.03.2023, godz 17:00
Sala Mała Czarna
Pociąg
Matka Joanna od Aniołów
Informacje dodatkowe Wykład | prof. Mariusz Guzek
Kronika Projekcja z nośnika DCP
    
28.03.2023, godz 17:00
Sala Mała Czarna
Szyfry
Jak być kochaną
Informacje dodatkowe Wykład | dr Marta Maciejewska
Kronika Szyfry (projekcja z taśmy 35 mm) | Jak być kochaną (projekcja z nośnika DCP)