Akademia Polskiego Filmu

Akademia Polskiego Filmu to ogólnopolski program edukacyjny, upowszechniający wiedzę o historii polskiego kina. W ramach APF realizowane są zajęcia dla studentów i wolnych słuchaczy w kinach i na uczelniach w wielu miastach, m.in. w Warszawie, Łodzi.Przede wszystkim jest to dwuletni kurs historii polskiego filmu fabularnego, który inaugurację miał w 2009 roku.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, składają się z godzinnych wykładów, projekcji dwóch filmów i spotkań z twórcami.

Program, składający się z ponad stu tytułów i rozłożony na cztery semestry, obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Podstawą ich wyboru były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących w danym okresie i kierunków rozwojowych. (…) Akademia Polskiego Filmu uzupełnia humanistyczne programy wyższych uczelni, jednocześnie pełniąc funkcje wolnej wszechnicy. Otwiera się przed tymi wszystkimi, którzy chcieliby scalić i pogłębić historyczną wiedzę o rodzimym filmie – napisał dr Rafał Marszałek, konsultant naukowy Akademii.

Wykładowcami są profesorowie i doktorzy z wielu uniwersytetów z całej Polski. Każde zajęcia prowadzone są przez inną osobę, znawcę danego tematu.

W historii kina tego okresu wydzielić można:

  • I – lata prób wstępnych, 1896-1908;
  • II – pierwsze realizacje filmowe, 1908-1918;
  • III – kino nieme w dwudziestoleciu międzywojennym, 1919-1929;
  • IV – kino dźwiękowe z lat 1929-1939;
  • V – realizacje z czasów drugiej wojny światowej i pierwszych lat powojennych, 1939-1947;
  • VI – czasy socrealizmu oraz zapowiedzi przemian i pierwsze filmy tak zwanej Szkoły Polskiej

Miejsce: Kino Iluzjon | Sala Mała Czarna | wtorki godz. 17.00 (wykład i projekcja dwóch filmów).


projekcje w ramach cyklu

09.05.2023, godz 17:00
Sala Mała Czarna
Przy torze kolejowym
Pasażerka
Informacje dodatkowe Wykład | dr Marta Maciejewska
Kronika Przy torze kolejowym (projekcja z taśmy 35 mm, kopia archiwalna) | Pasażerka (projekcja z nośnika DCP)
    
16.05.2023, godz 17:00
Sala Mała Czarna
Rękopis znaleziony w Saragossie
Informacje dodatkowe Wykład | prof. Marcin Adamczak
Kronika Projekcja z taśmy 35 mm | Kopia archiwalna
    
23.05.2023, godz 17:00
Sala Mała Czarna
Faraon
Informacje dodatkowe Wykład | dr Piotr Kurpiewski
Kronika Projekcja z nośnika DCP
    
30.05.2023, godz 17:00
Sala Mała Czarna
Rysopis
Walkower
Informacje dodatkowe Prelekcja | Michał Dondzik
Kronika Projekcja z taśmy 35 mm | Kopia archiwalna