Film z historią | Propaganda harcerstwa i wojskowości

W drugiej połowie lat trzydziestych ogromną wagę przywiązywano do krzewienia patriotyzmu wśród młodzieży. Na dużą skalę promowano harcerstwo i wojskowość, jako formę służby ojczyźnie i budowania jej potęgi. Do celów tych wykorzystywano także kinematografię. Temat harcerstwa i Junackich Hufców Pracy często pojawiał się w kronikach filmowych i reportażach realizowanych przez Polską Agencję Telegraficzną. Najsilniejszy wydźwięk miał film fabularny „Płomienne serca”, opowiadający o maturzystach, którzy przed studiami postanawiają odbyć służbę wojskową, by w razie potrzeby byli gotowi bronić kraju.

Patronat:


projekcje w ramach cyklu

15.06.2023, godz 18:00
Sala Mała Czarna
Rzeczpospolita młodości
Junackie Hufce Pracy
Płomienne serca
Informacje dodatkowe Prelekcja | dr Michał Pieńkowski
Kronika Rzeczpospolita młodości, Płomienne serca - projekcja z nośnika DCP | Junackie Hufce Pracy - projekcja z taśmy 35 mm | Wstęp wolny - wejściówki do odbioru w kasie kina