Lost and Found | Weekend z dokumentami found footage

Radykalnie zwiększający się w ostatnich latach proces digitalizacji starych taśm w światowych archiwach zachęcił wielu artystów do tworzenia filmów montażowych będących próbą nadawania nowych sensów materiałom źródłowym.

Jak wykorzystać możliwości języka filmowego do zbudowania relacji emocjonalnej pomiędzy widzem a rzeczywistością archiwalną?

Jak daleko można posunąć się w procesie od kompilacji do kreacji?

Jak radykalnie przeformułować pierwotny sens materiałów archiwalnych?

Jakich narzędzi użyć do zrealizowania tego procesu?

I czy ten nowy świat, który został powołany do życia na ruinach starego, jest światem osobnym?

Mamy nadzieję, że proponowany przez nas zestaw bardzo różnorodnych formalnie filmów, korzystających z materiałów archiwalnych, otworzy widzom przestrzeń do głębszej refleksji nad magią kina.


projekcje w ramach cyklu

15.09.2023, godz 19:00
Sala Stolica
Kronika Projekcja z nośnika DCP | Napisy polskie
    
16.09.2023, godz 14:00
Sala Stolica
Kronika Projekcja z nośnika DCP | Napisy polskie
    
16.09.2023, godz 16:00
Sala Stolica
Kronika Projekcja z nośnika DCP | Napisy polskie
    
16.09.2023, godz 18:00
Sala Stolica
Kronika Projekcja z nośnika DCP | Napisy polskie
    
16.09.2023, godz 20:00
Sala Stolica
Kronika Projekcja z nośnika DCP
    
17.09.2023, godz 15:00
Sala Stolica
Kronika Projekcja z nośnika DCP | Napisy polskie
    
17.09.2023, godz 16:15
Sala Stolica
Kronika Projekcja z nośnika DCP | Napisy polskie
    
17.09.2023, godz 18:00
Sala Stolica
Informacje dodatkowe Po projekcji spotkanie z reżyserem
Kronika Projekcja z nośnika DCP