Remaki, adaptacje, rekreacje

Praktycznie od zarania kinematografii filmy żywiły się innymi filmami. W naszym nowym, comiesięcznym cyklu pokazywać będziemy różne wersje tej samej historii – pierwowzór oraz jego remake bądź też adaptacje tej samej powieści. Filmy puszczane będą w ramach podwójnego seansu (double bill), tak, by widzowie mogli skonfrontować dzieła wchodzące ze sobą w dialog. Czym różnią się warianty opowieści zaproponowane przez różnych twórców? Czy różnice spowodowane były kontekstem historycznym bądź kulturowym, czy też indywidualnym podejściem filmowców? Mamy poczucie, że taka „porównawcza” lektura filmów jedynie wzbogaci ich odczytanie, pozwalając skupić się na aspektach, które mogą zostać przeoczone podczas oddzielnych seansów.


projekcje w ramach cyklu

02.04.2024, godz 18:30
Sala Stolica
Cena strachu
Cena strachu
Informacje dodatkowe Pomiędzy seansami 10 minut przerwy
Kronika Projekcje z taśmy 35 mm | Napisy polskie | Kopie archiwalna
    
24.04.2024, godz 17:30
Sala Stolica
Kronika Projekcja z taśmy 35 mm | Napisy polskie | Kopia archiwalna | English friendly
    
28.04.2024, godz 16:00
Sala Stolica
Kronika Projekcja z taśmy 35 mm | Napisy polskie | English friendly | Kopia archiwalna | Kopia w słabym stanie technicznym