America Is Not Ready For This

Czołówka

Tytuł oryg.:
America Is Not Ready For This
Rodzaj:
Film
Kraj produkcji:
Polska
Rok produkcji:
2012
Reżyseria:
Karol Radziszewski
Operator:
Rafał Żurek, Sebastien Sanz de Santamaria, Johan Decaix
Czas trwania:
67 min.

Opis filmu

Inspiracją i punktem wyjścia dla filmu „America Is Not Ready For This” jest pobyt stypendialny polskiej artystki Natalii LL w Nowym Jorku w 1977 roku. 34 lata później Karol Radziszewski postanowił wyruszyć w podróż do Ameryki, aby spotkać się z twórcami i galerzystami, których wówczas poznała artystka. Natalia LL przybyła do Nowego Jorku w maju 1977 roku na zaproszenie Fundacji Kościuszkowskiej, wioząc trzy cykle swoich prac. Towarzyszył jej mąż Andrzej Lachowicz. Natalia LL poznawała wtedy tamtejszy świat sztuki, spotykając się z galerzystami i galerzystkami, artystami i artystkami. Jednym z impulsów do odbycia podróży do Nowego Jorku śladami obecności Natalii LL w latach 70. były dla Karola Radziszewskiego fotografie opublikowane jako „Natalia LL na demonstracji w obronie praw mniejszości seksualnych, Nowy Jork, 1977” wykonane przez Andrzeja Lachowicza. Zdjęcia przedstawiają artystkę na tle odbywających się w Nowym Jorku wydarzeń, trzymającą w rękach fotografię z cyklu „Sztuka konsumpcyjna”.

Karol Radziszewski w swoim filmie rozmawia z artystkami i artystami: Mariną Abramović, Vito Acconcim, AA Bronsonem, Carolee Schneemann, galerzystą Antonio Homemem, krytykiem Douglasem Crimpem oraz gwiazdą filmów Warhola - Mario Montezem, którzy opowiadają o rzeczywistości artystycznego świata Nowego Jorku. Rozmówcy dają obraz tego, z czym Natalia LL mogła się skonfrontować podczas jej pobytu w tym mieście, analizują też, czy Ameryka była „gotowa” na wizytę polskiej artystki.

Reżyser filmu „America Is Not Ready For This” przywołuje wspomnienia Natalii LL, konfrontując jednocześnie polskie i zachodnie narracje historii sztuki. Prowokuje serię pytań dotyczących zagadnień takich jak gender, sztuka feministyczna, sztuka konceptualna, queer oraz relacje Wschód-Zachód i ich wpływ na świat sztuki w kontekście żelaznej kurtyny. Film jest zarówno poszukiwaniem paraleli pomiędzy artystycznymi doświadczeniami Radziszewskiego i Natalii LL, jak i próbą głębszego spojrzenie na reguły gry pozycjonującej artystów w świecie sztuki, zarówno wtedy, jak i dzisiaj.

Na podstawie materiałów producenta i tekstu Wojciecha Szymańskiego „Być jak Natalia LL”, opublikowanego w „Natalia LL. Nie tylko sztuka konsumpcyjna”, pod red. Agaty Jakubowskiej (2016)

----

The inspiration and starting point for the film "America Is Not Ready For This" was the Polish artist Natalia LL's stay in New York in 1977. Thirty-four years later, Karol Radziszewski decided to embark on a journey to America to meet with the artists and gallery owners, which Natalia LL met during that stay in the US. With only a few black-and-white photographs and names scribbled in a small notebook, Radziszewski began his artistic investigation. He talked with artists: Marina Abramovic, Vito Acconci, AA Bronson, Carolee Schneemann, the gallerist Antonio Homem, critic Douglas Crimp, as well as with the star of Andy Warhol's movies - Mario Montez. The protagonists of the film recall the atmosphere of New York in the 1970s, providing a picture of what Natalia LL could be confronted with at that time. They also analyze what America was "ready" for.

Radziszewski revives Natalia LL's memories, confronting both – Polish and western – narratives of art history. The artist raises a series of questions on issues such as gender, feminist art, conceptual art, queer and East-West relations and their impact on the art world in the context of the Iron Curtain. The film is both a search for parallels between the artistic experiences of Natalia LL and Karol Radziszewski, as well as an attempt to examine the rules of the positioning of artists in the art world, both at that time and today.

Opis Millennium Docs Against Gravity

Oceń film
Galeria