Andrzej Munk | Dokumenty

25.09.2021, godz 16:30, sala Stolica

Opis

Andrzej Munk to reżyser, którego sposób widzenia świata i język filmowego opowiadania, zmienił polskie kino. Był twórcą, dla którego ważnym tematem była mitologia narodowa, ujęta w nawias, cudzysłów, potraktowana jako pole dyskusji, autoanalizy.

Urodził się 16 października 1921 roku, zginął tragicznie 20 września 1961 roku, w trakcie realizacji filmu, z którego tematem i sposobem ujęcia zmagał się artystycznie - Pasażerka.

Cykl, który prezentujemy w kinie Iluzjon, obejmuje projekcje filmów reżysera w wersjach nieznanych szerszej publiczności, zachowanych w naszym archiwum, opatrzone komentarzami specjalistów z Zespołu Opracowań Zbiorów, a także debatę naukową, której tematem będzie wpływ twórczości Andrzeja Munka na kierunki rozwoju polskiego kina. 

Filmy w ramach projekcji

,
,
,
,
,
,
,

w ramach cyklu