Andrzej Munk | Przeciw niepamięci

14.07.2021

Andrzej Munk to reżyser, którego sposób widzenia świata i język filmowego opowiadania zmienił polskie kino.

Był twórcą, dla którego ważny temat stanowiła mitologia narodowa, ujęta w nawias, cudzysłów,  potraktowana jako pole dyskusji i autoanalizy. Urodził się 16 października 1921 roku. Jego kariera artystyczna trwała zaledwie 11 lat. Zginął tragicznie 20 września 1961 roku, w trakcie realizacji filmu Pasażerka, z którego tematem i sposobem ujęcia zmagał się artystycznie.

Konrad Eberhardt swoją recenzję „Pasażerki”, zatytułował „Przeciw niepamięci”. Słynny krytyk nie spodziewał się zapewne, że w 60 lat po swej śmierci Andrzej Munk dla wielu widzów będzie twórcą mało znaczącym lub wręcz nieznanym. Powracając do jego filmów i prezentując je współczesnym odbiorcom chcemy wystąpić właśnie przeciwko zepchnięciu Munka na margines historii.

Cykl, który prezentujemy w kinie Iluzjon, obejmuje projekcje filmów reżysera opatrzone komentarzem specjalistów z Zespołu Opracowań Zbiorów. 

Wśród nich znajdzie się pełna wersja „Eroiki” oraz „Zezowate szczęście” uzupełnione o sceny usunięte przez cenzurę, które zachowały się  w naszym archiwum.

                  

 

Tutaj znajduję się link do cyklu: http://www.iluzjon.fn.org.pl/cykle/info/1259/andrzej-munk-przeciw-niepamieci.html

Galeria