Dla mediów

Jeśli chcą Państwo otrzymywać informacje prasowe lub potrzebują więcej informacji o kinie prosimy o kontakt:

media@nina.gov.pl
 Materiały graficzne są dostępne na serwerze FTP:

adres: 213.77.42.183

login: fn17

password: jdD)Bs^Rdf