2019-05-01 20:46 Kino Iluzjon Filmoteki Narodowej

Cykle

  • Kino lalek – przegląd animacji lalkowych

    Animacja lalkowa to żywioł materii wprawianej w ruch ręką animatora. Reżyser często jest często twórcą scena­riusza, lalek i animatorem w jednej osobie. Decydującą rolę w tym rodzaju animacji odgrywają mikroruchy, którym podlegają...